ความผิดปกติทางระบบประสาทแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคอมเพล็กซ์

การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองในยีนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความผิดปกติทางระบบประสาทแบบใหม่ การจัดลำดับจีโนมทั้งสามและการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของแมลงวันผลไม้ และความพยายามในการจับคู่ยีนทั่วโลก ยีน RNF2 ที่สูญเสียหน้าที่การทำงานขัดขวางการพัฒนาและการทำงานของเซลล์ประสาทตามปกติซึ่งอาจส่งผลให้เกิดช่วงเสียงที่กว้างของอาการ

จากความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง, ภาวะขาดออกซิเจน, ทักษะยนต์บกพร่อง, โรคลมบ้าหมู, การชะลอการเจริญเติบโต, อาการชักและปัญหาการให้อาหารในบุคคลที่ได้รับผลกระทบสองคน การศึกษาปรากฏในวารสารพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของมนุษย์ UDN คือการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและการวิจัยจากทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อไขปริศนาทางการแพทย์ที่ท้าทายที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งแม้จะทำการทดสอบมาหลายปี แต่ก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาทางการแพทย์ที่แน่ชัดได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญต่อการได้รับการรักษา การสนับสนุน และการดูแลทางคลินิกที่เหมาะสม

Related Post

การพัฒนาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังการพัฒนาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

การพัฒนาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง ทำให้เกิดโรคเบาหวาน รับผิดชอบต่อโรคอ้วน แม้แต่โรคทางระบบประสาทและโรคพาร์กินสัน ก็อาจมีสาเหตุได้เช่นกัน ไม่ต้องพูดถึงโรคซึมเศร้าและโรคออทิสติก เรากำลังพูดถึงไมโครไบโอม ซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียจำนวนมหาศาลในลำไส้ของมนุษย์ คาดว่าแต่ละคนจะมีเซลล์แบคทีเรียประมาณ 100 ล้านล้านเซลล์ในทางเดินอาหาร

ละอองไขมันช่วยปกป้องเซลล์ไตจากความเสียหายละอองไขมันช่วยปกป้องเซลล์ไตจากความเสียหาย

โครงสร้างจุลภาคที่เรียกว่าหยดไขมันอาจช่วยป้องกันอาหารที่มีไขมันสูงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไตได้อย่างไรช่องทางการวิจัยใหม่สำหรับการพัฒนาการรักษาโรคไตเรื้อรังที่ดีขึ้น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอาจทำให้เกิดการอักเสบและความเครียดจากการเผาผลาญในไต นำไปสู่โรคเรื้อรัง ซึ่งในกรณีที่รุนแรงต้องฟอกไตหรือปลูกถ่ายและด้วยโรคอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

วิตามินซีเป็นส่วนประกอบสำหรับการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันวิตามินซีเป็นส่วนประกอบสำหรับการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน

คุณไม่สามารถทำบานาน่าสปลิทได้หากไม่มีกล้วย และคุณไม่สามารถสร้างเซลล์ทีควบคุมที่เสถียรได้หากไม่มีวิตามินซีหรือเอนไซม์ที่เรียกว่าโปรตีน TET ช่วยควบคุมการอักเสบและภูมิคุ้มกันในร่างกาย ในความเป็นจริง Tregs มีความสำคัญมากที่นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อสร้าง Tregs ในหลอดทดลองที่เสถียรเพื่อใช้ในการรักษาโรคภูมิต้านตนเอง